ERP NEDİR ?

Enterprise Resource Planning

ERP (kurumsal kaynak planlama) , işletmelerin kaynaklarını (insan kaynakları fiziksel kaynaklar finansal kaynaklar) bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak ya da desteklemek için geliştirilmiş sistem ve yazılımların genel adıdır.

Danışmanlık
Önceliğimiz ERP Sistemleri ile Müşteri beklentilerini mümkün olduğunca aynı düzlemde birleştirebilmek. Bu amaçla yaptığımız tüm uyarlama çalışmalarında uyarlama öncesi KAVRAMSAL ANALİZ ve TASARIM sürecine çok önem vermekteyiz.
Destek Hizmetleri
LOGO uygulamalarının tüm versiyonları üzerinde LOGO teknik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. LOGO teknik danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında kullanıcı yetkilendirmeden, sisteminizin verimli çalışmasını sağlayan teknik bakımlara, güvenlik, performans ile sorun tespitine kadar bir çok teknik sürecinizi, deneyimli teknik LOGO danışmanlarımızla yönetiyoruz.
Proje Yönetimi
LOGO uygulamalarının en hızlı şekilde hayata geçirilmesini sağlayan metodolojileri kullanarak proje yönetimi hizmeti sunuyoruz Bir çok farklı sektörde ve farklı büyüklüklerde gerçekleştirdiğimiz projelerden elde ettiğimiz deneyimlerden yararlanarak, belirlenen kapsamlarda sorunsuz projeler hayata geçirebilirsiniz.

E-DEVLET ÇÖZÜMLERi

Türkiye'nin gelecek vizyonunun en kritik bileşenlerinden biri, dijital dönüşüm. Bu süreçte işletmelerin e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye e-Defter, e-Mutabakat gibi uygulamalarını dijital ortama taşımaları da hem yasal uyumluluk hem de iş süreçlerinde verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı e-Çözümler, kapsamlı dijital uygulamalarla işletmelere zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlıyor.

E-FATURA

e-Fatura çözümleriyle faturalarını dijital ortama taşıyan işletmeler ödeme ve tahsilat süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca kağıt faturaların basımı, gönderimi ve saklanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetler de ortadan kalkıyor.

E-ARŞİV

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin yasa gereği e-Arşiv uygulamasına geçmesi gerekiyor.

E-iRSALiYE

e-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinizi dijital ortamda oluşturup, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden görüntüleyin. Böylece kağıt,baskı, ve arşivleme gibi birçok maliyet kaleminde tasarruf sağlayın ve iş süreçlerinizi hızlandırın.

E-MUTABAKAT

Mutabakat yapılacak firmaların e-Mutabakat kullanıcısı olup olmamasından etkilenmeyen e-Mutabakat, maillerin otomatik yollanmasını; onay ve ret cevaplarının Mutabakat Portalı üzerinden online takip edilebilmesini sağlıyor.

E-DEFTER

Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in e-Defter ile hazırlanması sayesinde bu belgelerin basımı, noter onayı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerden ve hazırlık ya da arşivleme gibi zahmetli işlemlerden kaynaklı iş yükünden tasarruf edilebiliyor.

E-MÜSTAHSiL

Vergi mükellefi olmayan çiftçiler, Logo e-MM ile müstahsil makbuzlarının hazırlanıp gönderilmesi süreçlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirebiliyor.

İletişim Bilgileri

Adalet mahallesi Manas bulvarı
No:39/3408 Folkart B Kule
Tel:0232 400 2169